Salmonella

Informacja z dnia 19. 10. 2020 r.
Urząd Miejski w Rzgowie oraz Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Rzgowie po otrzymaniu wyników kontroli przeprowadzonej przez Sanepid informują, że w całej strefie gastronomicznej placówki nie zdiagnozowano obecności salmonelli. Wyniki badań próbek pobranych z pomieszczeń zaplecza kuchennego, wyposażenia i sprzętu są negatywne, zatem zgodnie z opinią Sanepidu zaplecze żywieniowe Przedszkola nie mogło stanowić żródła zakażenia uczęszczających do placówki przedszkolaków.
Otrzymano również wyniki dodatkowych posiewów wszystkich pracowników Przedszkola wykonanych zgodnie z rekomendacją PSSE. Wyniki badań wszystkich pracowników strefy żywieniowej placówki nie wykazały obecności salmonelli. Wyniki negatywne otrzymały również osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, prowadzące zajęcia i mające styczność z dziećmi. Wynik pozytywny stwierdzono u dwóch osób z personelu sprzątającego, które bezzwłocznie zostały odsunięte od wykonywania pracy. Następnie w celu wyeliminowania wszelkiego zagrożenia przeprowadzono kompleksową dezynfekcję i ozonowanie całego budynku włącznie z zapleczem sanitarnym, salami i korytarzami.
W dniu dzisiejszym otrzymano informację, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie widzi wskazań do zamknięcia Przedszkola.
W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o zdrowie dzieci, Burmistrz Rzgowa i Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Rzgowie pozostają w stałym kontakcie z Sanepidem. Po otrzymaniu wytycznych, w razie konieczności, będą podejmowane kolejne działania.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=