Zakończyły się remonty dróg

We wtorek, 18 grudnia nastąpi odbiór techniczny wyremontowanego odcinka ponad 600 metrów bieżących drogi powiatowej Huta Wiskicka – Tadzin. To jedna z trzech największych inwestycji drogowych w gminie Rzgów w tym roku. W rezultacie przybyło około 2400 metrów bieżących asfaltowego dywanika. Na wspomnianym odcinku drogowcy ułożyli dwie warstwy asfaltu stanowiącego podbudowę drogi. Przed obecnym śniegiem wykonawca ułożył ostatnią tzw. ścieralną warstwę bitumiczną.
Powstały także chodniki z szarej kostki, które zajęły powierzchnię 604 m kw., a ich szerokość wynosi prawie półtora metra. Także kostką wyłożono podjazdy do posesji. Wybudowano również betonowe rowy odpływowe oraz przepusty. Koszt przebudowy drogi to 1 mln 363 tys. złotych, ale część wydatku pokryje starostwo łódzkie wschodnie.

Na realizację tej inwestycji trudno było znaleźć wykonawcę. Na rynku występują bowiem trudności wynikające z niedoboru wykonawców, wzrosły koszty usług. Udało się wyłonić zwycięzcę przetargu dopiero wtedy, gdy radni na nadzwyczajnej sesji wakacyjnej przyznali dodatkowe pieniądze na przebudowę „powiatówki”.

We wtorek, 12 czerwca i nad ranem 13 czerwca na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie rozłożono asfalt na 896-metrowym odcinku ulicy. Ma ona w tym miejscu szerokość 7,10 metra. Ul. Tuszyńska w Rzgowie latem ubiegłego roku zyskała chodnik i odwodnienie. 21 lutego 2018 r. gmina Rzgów zawarła umowę ze zwycięzcą przetargu z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie remontu wartości 949 tysięcy złotych brutto. Jego zakres obejmował wymianę krawężnika po zachodniej części i przemieszczenie wjazdów o około 3 centymetry w związku z podniesieniem poziomu asfaltu.

Po wschodniej części remontowanego odcinka wymieniono wyeksploatowaną część krawężnika i dostosowano wjazdy do poziomu nowego asfaltu. W trakcie inwestycji, roboty utrudniło sprzątanie szkód po ulewnych deszczach, które aż trzykrotnie podtopiły teren. Szczęściem w nieszczęściu, wnioski z tych zdarzeń wykorzystano do wprowadzenia poprawek w planie remontu. Żywiołu nie da się przechytrzyć, ale można zminimalizować jego szkodliwe skutki. Wykonawca dał 8 lat gwarancji i 5 lat rękojmi. Odbiór techniczny odbył się  pod koniec czerwca.

Latem zakończył się I etap przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie, będący fragmentem drogi powiatowej nr 2942E. Zakres inwestycji objął remont jezdni, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych oraz poboczy. Zostało także poprawione odwodnienie pasa drogowego istniejącymi rowami. Wartość przebudowy niemal kilometra drogi to blisko 900 tysięcy złotych.

Ekipa drogowców najpierw zeszlifowała istniejącą nawierzchnię pod nową warstwę bitumiczną, aby ulica Łódzka była gładka jak stół. Zabiegi konserwacyjne i modernizacyjne odwodnienia polegały na wykonaniu ścieków przykrawężnikowych i podchodnikowych oraz uporządkowaniu rowu odwadniającego, wykoszeniu go, aby skutecznie i beż problemów odprowadzać wodę z drugi. Ponieważ ulica Łódzka jest fragmentem drogi powiatowej nr 2942E, więc jej przebudowa była wspólną inwestycją gminy Rzgów i Starostwa Powiatowego łódzkiego wschodniego.

Warto przypomnieć, że  w ciągu trzech ostatnich lat oraz w tym roku gmina Rzgów i Starostwo Powiatowe wspólnie sfinansowały inwestycje drogowe w sumie za 13 mln zł, z czego aż 9,7 mln zł to wkład gminy w remonty i budowę dróg powiatowych przebiegających przez nasz obszar. Udział finansowy gminy Rzgów w modernizacji dróg jest największy spośród wszystkich gmin z powiatu łódzkiego wschodniego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=