Posiadasz psa, masz obowiązki

Każdy właściciel psa, który nabył czy adoptował albo w inny sposób uzyskał opiekę nad nim, musi dbać o zwierzę i zapewnić mu odpowiednie warunki do egzystencji, jest to zobowiązanie do opieki nad istotą żywą. To poważna sprawa, niektórzy nawet twierdzą, że to przyspieszony kurs wychowania dziecka. Sam przysłowiowy wikt i opierunek to mało, dochodzą spacery, koszty leczenia, szczepienia itp.

Obowiązkiem właściciela jest również zapewnienie bezpieczeństwa innym użytkownikom parków, wybiegów dla psów, tak aby pies nie stanowił zagrożenia w miejscu publicznym

PAMIĘTAJ! Wychodząc na spacer z psem na smyczy i w zależności od  charakteru psa, również w kagańcu. Bardzo ważnym obowiązkiem, jaki spoczywa na opiekunie jest takie dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks Wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 z albo karze nagany.”

Sprzątanie po psie

Sprzątanie psich odchodów jest obowiązkiem właściciela. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami. Zapisy określające ten obowiązek znajdują się także w miejskich lub gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł. Z obowiązku sprzątania po psie zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie psów policyjnych.


Obowiązki te regulują przepisy, w tym ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. :

  • Dbanie o dobrostan psa i jego humanitarne traktowanie. Zapewnienie opieki i ochrony zwierzęciu.

    Zakaz znęcania się i złego traktowania, nie wolno drażnić zwierząt i narażać na niebezpieczeństwo. Nie porzucamy zwierząt. Zapewniamy odpowiednie warunki bytu z możliwością swobodnego poruszania się z dostępem do wody i pożywienia.

  • Zwierzęta domowe powinny przebywać w odpowiednich warunkach, chroniących je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zimnem, opadami i upałem. Nie trzymamy psa na uwięzi stale i jeszcze na metrowej lince albo łańcuchu. Zapewnijmy zwierzęciu swobodę poruszania się.
Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Mamy obowiązek ustawowy zgłaszania znalezienia zaginionego zwierzęcia. Często zdarzają się posty na kontach społecznościach, że ktoś znalazł psa, zachęcając przy tym do adopcji zwierzęcia, a przecież on może mieć właściciela. Szukajmy najpierw właściciela.
  • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub olicję.
Mamy obowiązek udzielania pomocy potrąconemu zwierzęciu. Za niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt grozi kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5000 złotych.
  • Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

KARY.

Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów może skutkować przepadkiem zwierzęcia; zakazem posiadania zwierząt; zakazem prowadzenia określonej działalności. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (PS)

Fot. Co pies na to
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=