Przetargi na nieruchomości

Rzgów, dnia  03.03.2020 r.

 

 

B U R M I S T R Z     R Z G O W A

I N F O R M U J E

 

że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) w dniu 03.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,  pl. 500-lecia 22, parter, na stronie internetowej www.rzgow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonycg do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący działki o nr ew. 522 i 523  położonych w Konstantynie obręb 5-Grodzisko.

Wykaz ten zamieszczony jest na okres 21 dni, to jest 24.03.2020 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 14.04.2020 r.

Informacje na temat nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, pok. 2, tel. 42 214 12 09. 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=