Biuro Rady Miejskiej

Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Cisowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Lista radnych kadencji 2018-2023:
1. Stanisław Zaborowski, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
2. Rafał Kluczyński, przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
3. Kordian Skalski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
4. Zbigniew Waprzko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Jarosław Świerczyński
6. Wiesław Gąsiorek
7. Radosław Pełka
8. Zbigniew Cisowski
9. Kamila Kuźnicka
10. Marek Bartoszewski
11. Przemysław Szczech
12. Ewa Tyll
13. Jan Spałka
14. Paweł Redzyna
15. Anna Tumińska-Kubasa

Dane kontaktowe:
Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
tel. (42) 214 13 06
fax. (42) 214 12 07

Radni pełnią dyżury w każdy wtorek w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=