Niewiele czasu na wniosek

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw. Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przypominamy, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:

  - rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
  -  rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
 -  rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
 -  inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
 -  nawadnianie w gospodarstwie.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 9 września ARiMR zarejestrowała blisko 4,8 tys. wniosków na kwotę ok. 900 mln zł.  Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr.

Wiktor Komorowski
specjalista ds. informacji i promocji
Łódzki Oddział Regionalny ARiMR
al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
tel. (42) 671 97 87
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=