Zamknij komunikaty

100 tysięcy na pomoc potrzebującym z gminy Rzgów

Gmina Rzgów przystapiła do programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie otrzymał 100 tysięcy złotych na zakup żywności, środków dezynfekcji i ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie rozpoczęli już wydawanie - zakupionej ze środków PFRON - żwyności dla osób niepełnosprawnych. Do końca listopada 2021 r. w kolejnych transzach zostaną wydanie osobom niepełnosprawnym produkty żywnościowe oraz środki dezynfekcji i ochrony osobistej.

***
8 października 2021 r. została wydana przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  w Pabianicach - kolejna partia żywności dla 40 osób z gminy Rzgów. Pochodzi ona z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020 r. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pomagali pracownikom socjalnym MOPS
w dostarczeniu żywności dla części osób. (AŁ)
Fot. MOPS
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=