13 wierszy w piątek, trzynastego

W piątek, 13 maja 2022 roku gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie była profesor zwyczajna Agnieszka Salska, która specjalizuje się w historii poezji amerykańskiej XIX wieku, a w szczególności twórczości Emily Dickinson. Profesor A. Salska jest rzgowianką, a całą działalność naukową związała z Uniwersytetem Łódzkim. 
- Dobitnym świadectwem autorytetu  naukowego prof. A. Salskiej było powierzenie jej przez wydawnictwo Bibliotekę Narodową Zakład Ossolińskich  zredagowania i opatrzenia wstępem  tomu poezji Emily Dickinson - powiedziała w słowie wstępnym Anna Malinowska, dyrektorka biblioteki. – Jednym  z wcześniejszych osiągnięć była powstała z jej inicjatywy i pod jej redakcją  dwutomowa „Historia literatury amerykańskiej XX wieku”. Za tę pracę otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Na spotkaniu autorskim prof. A. Salska przeczytała trzynaście wierszy Emily Dickinson w oryginale, a uczestnicy recytowali je w języku polskim. Amerykańska poetka urodziła się w 1830 roku w miasteczku Amherst w stanie Massachusetts. Była wnuczką kongresmena i córką prawnika, osobą wykształconą, ale unikała ludzi. Szczyt jej twórczości przypadł na początek wojny secesyjnej w 1861 roku i potrwał do około 1870 roku. Tylko około 10 jej wierszy ukazało się w gazetach , a reszta twórczości – prawie 1800 wierszy dopiero po śmierci autorki. Jej utwory tłumaczyli bardzo liczni poeci polscy od Kazimiery Iłłakowiczówny, Krystyny Lenkowskiej po Andrzeja Szubę i Stanisława Barańczaka. Amerykanka nie nadawała tytułów swoim utworom, ale numerowała je, żeby nie narzucać czytelnikom sposobów interpretacji.  

W spotkaniu wzięli udział m. in.: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i wiceburmistrz Monika Pawlik, która zinterpretowała kilka utworów Emily Dickinson.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=