21 listopada: Dzień Pracownika Socjalnego

Pracownicy socjalni to ludzie,  którzy swoje życie zawodowe skupili wokół pomagania innym. Często robią to także poza godzinami pracy, wykazując się niezwykłą empatią i gotowością do poświęceń.

Z okazji Waszego święta pragniemy  podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Wasz zawód wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej wrażliwości, tak istotnej we wspieraniu osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, a często wręcz kryzysowej.

To właśnie Państwo – pracownicy socjalni, ale również pozostali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dajecie nadzieję na godne życie i pomagacie dostrzec sens codziennych zmagań z trudnościami i przeciwnościami losu.

Życzymy Państwu dalszej wytrwałości w codziennej pracy. Oby przynosiła Wam ona nie tylko satysfakcję, ale także szacunek i uznanie lokalnej społeczności. Z wyrazami szacunku i uznania:

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Monika Pawlik
Radni Rady Miejskiej

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada. Nowa ustawa z 2004 roku podtrzymała zapis o święcie. Data  upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. 21 listopada każdego roku minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. (Źródło: wikipedia)
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=