Dofinansowanie zewnętrzne OSP w 2022 r.

Druh Dariusz Krzewiński, prezes gminnego i powiatowego ZOSP zapytany przez nas o skalę ubiegłorocznego wykorzystania środków zewnętrznych przez naszą straż ochotniczą odpowiedział, że wymiary wsparcia były wyjątkowe. Ale był to również rok niezwykły, bo na Ukrainie mamy wojnę i strażacy, również ochotnicy ofiarowali Ukraińcom wozy i wyposażenie do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Dotychczas OSP korzystała na przykład z dofinansowania Komendy Głównej PSP i firm ubezpieczeniowych. Teraz wsparcie jest o wiele szersze. Nowym zjawiskiem w ubiegłym roku były promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  Ale największym osiągnięciem był zakup ciężkiego wozu pożarniczego dla Rzgowa - w poważnej części właśnie ze środków zewnętrznych.
 
A jak to wyglądało na konkretnych przykładach? W ubiegłym roku ćwierć miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskało 10 jednostek OSP z gminy Rzgów. To wsparcie przeznaczono na niezbędny sprzęt specjalistyczny. Warunkiem uzyskania dofinansowania był przynajmniej 10-procentowy udział własny. Gmina Rzgów udzieliła dotacji celowych 8 jednostkom o łącznej wartości 31 tys. zł.

Po 20 tysięcy złotych jednostki OSP ze Rzgowa, Starej Gadki, Bronisina Dworskiego oraz Grodziska otrzymały w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Głównym warunkiem skorzystania z pieniędzy było dołączenie pisemnego potwierdzenia przez Komendę Powiatową PSP - przekazania przez daną jednostkę OSP sprzętu i wyposażenia dla ukraińskich strażaków. 

Na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzgowie, Komenda Główna PSP wyłożyła 300 tys. zł, WFOŚiGW przekazał 200 tys. zł, a pozostałe 807 tysięcy 490 zł  przekazano strażakom jako dotację celową z budżetu gminy Rzgów.

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na łączną kwotę 20,5 tys. zł  z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2022 otrzymało 6 jednostek naszej gminy. Pieniądze przeznaczono na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla najmłodszych druhów.  Natomiast 38 tysięcy złotych z budżetu państwa z dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - przeznaczono na remonty i zakup sprzętu. Natomiast 13,5 tys. zł z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydano na kupno sprzętu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=