Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

W Szkole Podstawowej w Rzgowie do trzydniowego, obowiązkowego  egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 29 uczniów, w SP w Guzewie - 13, a w SP w Kalinie - 12.
Czwartek, 16 maja jest ostatnim dniem walki o najlepsze wyniki. Uczniowie zdają język obcy nowożytny. W gminie Rzgów wszyscy ósmoklasiści pokażą swoje umiejętności w posługiwaniu się angielskim. Zabierze im to półtorej godziny. To ostatni przedmiot na egzaminie.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.

Po drugie, zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest natomiast określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone do 3 lipca 2024 r. Tego samego dnia absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia o ukończeniu szkoły podstawowej.

opr. (włok)
Fot. SP w Rzgowie
15 maja 2024 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=