Zamknij komunikaty

Erazmus+ same korzyści

W Szkole Podstawowej w Guzewie anglistka Katarzyna Ścibor w październiku 2021 roku - przy wsparciu dyr. Doroty Kwaśniewskiej - opracowała i zgłosiła do konkursu wniosek w ramach akcji  Mobilność Edukacyjna w programie unijnym Erasmus+. Jak poinformowała dyr. Dorota Kwaśniewska, wniosek uzyskał łącznie 86 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji na lata 2022-2023. Za tym przyszły już unijne pieniądze.
Celem akcji jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry nauczycielskiej i dyrekcji szkół, wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia się przez promowanie wartości takich jak tolerancja, różnorodność, uczestnictwo w życiu demokratycznym, promowanie wiedzy o dziedzictwie europejskim czy wspieranie sieci zawodowych w całej Europie, a także promowanie nowych technologii. 

Co bardzo ważne, projekt ma na celu uatrakcyjnienie nauczania poprzez poznanie najróżniejszych technik koncentracji. Projekt zakłada dwa wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli oraz drugi dla 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami/nauczycielami. Pierwszy zostanie zorganizowany w październiku bieżącego roku, natomiast kolejny w marcu 2023 roku.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w rozmowach z uczniami  ze szkoły hiszpańskiej. Poznają ich obyczaje, kulturę, rodzinne miasta. Będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, przygotowywać najróżniejsze prezentacje, projekty, teksty, kartki, pocztówki a wszystko w języku angielskim. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują do współpracy Internet. Wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania motywują do nauki i otwarcia na Europę. 

Data zakończenia całego projektu w Szkole Podstawowej w Guzewie to 30 czerwca 2023 roku.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe freepik 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=