Gdy nic nie cieszy

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z depresją, chorobą, która według Światowej Organizacji Zdrowia jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych na świecie. Depresja to choroba duszy i ciała. Jest to choroba całego organizmu i podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy inne choroby przewlekłe może być diagnozowana i skutecznie leczona. Nieleczona często prowadzi do samobójstwa.
 

Co to jest depresja?

Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Depresja może dotknąć każdego człowieka, bez względu na płeć, wiek, rasę czy status społeczny. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież.

10 charakterystycznych objawów depresji:

1. smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”)

2. zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby)

3. zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania

4. problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)

5. zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach

6. uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii

7. lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”

8. trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej

9. poczucie beznadziejności, niska samoocena,

10. dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle).

Choroba ta często wkrada się po cichu, dyskretnie, powoli odbierając chęć i radość życia. Nieprawdą jest, że osoba chora zawsze jest smutna. Może być też drażliwa, wybuchowa i niekontrolująca swoich emocji. Zdarza się, że osoby z depresją uchodzą za niezwykle radosne i energiczne, ponieważ przez długie miesiące ukrywają przed światem dolegliwości. Objawy depresji mogą być inne u każdego pacjenta i dlatego tak trudno ją rozpoznać. Niekiedy chorobie towarzyszą objawy somatyczne, czyli cielesne, tj. bóle brzucha, głowy, ogólny ból głowy, ból ciała, kołatanie serca, biegunki czy brak sił. Na skutek symptomów depresji chorzy zaniedbują codzienne obowiązki i higienę osobistą. Problemem mogą stać się podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy wyjście do sklepu.

WAŻNE!

Depresja sama nie minie! Można ją skutecznie leczyć poprzez zastosowanie psychoterapii i farmakoterapii. Leczenie w wielu przypadkach pozwala choremu wrócić do aktywności sprzed choroby. Poprawa samopoczucia może następować stopniowo.

NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY!

Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego).

ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?:

Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne (116-123)

800 70 22 22 – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 108 108 – telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich

Gmina Rzgów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, filia w Rzgowie, ul. Literacka 2 c
Dorota Strąkowska – pedagogika resocjalizacyjna, specjalista psychoterapii uzależnień -
tel. 724-344-449 (poniedziałki 16.30-18.30)
Dorota Walas – psycholog – tel. 510-630-739 (czwartki 16.00-18.30)

W Punkcie otrzymasz bezpłatną pomoc w sprawach dotyczących:

- przeżywanych trudności i osobistych,

- problemów losowych, rodzinnych,

- trudności wychowawczych z dziećmi,

- uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy,

- przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie – Rzgów, ul. Rawska 8, tel. (42) 214 21 1. Tu pracownicy socjalni udzielają porad, wsparcia, wskazówek i konsultacji mieszkańcom gminy Rzgów, mierzącym się z różnymi trudnościami życiowymi.

Oprac. specjalista pracy socjalnej – Katarzyna Cybulska
Fot. przykładowe/Internet
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=