Gdzie nowa ścieżka rowerowa?

Prawdopodobnie we wtorek, 20 lipca poznamy wynik przetargu na wykonanie ścieżki rowerowej i dla pieszych z Guzewa w kierunku drogi krajowej nr 71 w Gospodarzu. Do przetargu zgłosiło się sześciu przedsiębiorców. Wiele wskazuje na to, że zmieścimy się w kwocie zapisanej w budżecie gminy, czyli około 1 miliona 695 tysięcy złotych – zapewnia Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Ta inwestycja będzie więc jedną z najkosztowniejszych w tym roku budżetowym.  Jest to jednak kolejne wspólne przedsięwzięcie finansowe gminy Rzgów oraz powiatu łódzkiego wschodniego, którego wkład przekracza połowę kosztów. Aleja pieszo-rowerowa od Guzewa wzdłuż drogi powiatowej 2916E będzie kontynuacją szlaku pieszo-rowerowego od strony Prawdy. Mamy od niedawna również inne odcinki: Kalinko - Rzgów czy Rzgów - Stara Gadka - Ruda Pabianicka.

Nowa ścieżka będzie miała długość 2380 metrów i szerokość 2,5 metra.  Warstwa ścieralna grubości 3 centymetrów ma być z betonu asfaltowego, a podbudowa z kruszywa kamiennego i piasku z cementem. Projekt przewiduje jedną kolizję energetyczną, wykarczowanie 19 drzew oraz posadzenie 10 nowych. Ścieżka ma być gotowa w tym roku.

Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=