W Romanowie woda nie nadaje się do spożycia

09-10-2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych 6 października 2023 r. z wodociągu publicznego Romanów  (miejsca poboru: stacja wodociągowa – ujęcie wody, woda podawana do sieci oraz punkt kontrolny na sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości powyżej 10 jtk/100 ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą nieprzydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody, przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Fot. przykładowe Radio Szczecin
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=