KRUS ku rozwadze

KRUS  apeluje: Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary! „Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzonych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy rolniczej. 
Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyczy szczególnie rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Przyczyny występowania chorób układu ruchu:
- nadmierny wysiłek fizyczny – podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach,
- przemieszczanie ładunków w pozycji wymuszonej z jednoczesnym skrętem tułowia, a także zawyżona samoocena możliwości fizycznych człowieka,
- długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała – powtarzalne czynności (częste pochylenia, skręty tułowia, praca na kolanach powodująca obciążenia statyczne)
- nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy i źle dobrane narzędzia, brak  odpowiednich  środków  wspomagających  przemieszczanie  ładunku – wózków, taczek itp.,
- ekspozycja na wibrację ogólną – dotyczy kierowców ciągników i rolniczych maszyn samobieżnych. 
- czas pracy rolnika – zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu. 
- stres – jako działanie długofalowo sprzyjające wypadkom i urazom (spiętrzenie prac  związanych  z  okresem  zbiorów,  klęski  żywiołowe,  trudna  sytuacja  ekonomiczna gospodarstwa, problemy rodzinne)
- praca ze zwierzętami – możliwość wystąpienia urazów narządu ruchu spowodowanych szarpnięciem, przygnieceniem przez zwierzęta itp.

Możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu ruchu:
- stosując  właściwą  technikę  podnoszenia  i  przenoszenia  – według  zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego. 
- organizując ergonomiczne stanowisko pracy – redukuj do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi Ci pracę
- ograniczając do minimum ręczne prace transportowe – korzystaj z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, transporterów itp.), dziel ładunki na mniejsze części, korzystaj z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie.
- Przestrzegaj norm podnoszenia i przenoszenia: praca stała – 12 kg (kobiety), 30 kg (mężczyźni); praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg. 
- stosując  przerwy w  pracy  –  w  celu  odciążenia  mięśni  przez  odpoczynek  lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona).
- kontrolując stan zdrowia – wykonuj podstawowe badania profilaktyczne, zadbaj o systematyczną aktywność ruchową
- unikając bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami.
- zapobiegając urazom układu ruchu – stosuj zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy, z podeszwą antypoślizgową.
- Korzystaj z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosuj zabezpieczenia przed upadkiem (przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystaj z drabinek, podestów oraz uchwytów zamontowanych fabrycznie. 

Nie lekceważ bólu! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji. Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów. Jednym ze sposobów zapobiegania lub łagodzenia dolegliwości ze strony układu ruchu jest bezpłatna rehabilitacja, realizowana w Centrach Rehabilitacji Rolników. Rehabilitacja ta zyskała duże uznanie rolników.  Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby ubezpieczone w KRUS zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznane okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.

Niedawno centra w Jedlcu i Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19.  Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy (albo komisji lekarskiej Kasy). Kasa ponosi pełne koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej,  zakwaterowania  i  wyżywienia.  Osoba  skierowana  otrzymuje  również  zwrot  kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji. Zachęcam wszystkich rolników z powiatu łódzkiego wschodniego do skła-dania wniosków o skierowanie na rehabilitację.

Więcej informacji na temat zasad kierowania na turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 665 07 29 (OR KRUS  w Łodzi).

Tomasz Nowicki
dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi
Fot. przykładowe Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=