Nabór do żłobków samorządowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów. Termin przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej: 23 maj 2024 r. od godziny 7.00 do 31 maja 2024 r. do godziny 15.00. Dokumentów szukaj w załącznikach informacji poniżej.
Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać:

-    Pobierając ze strony internetowej: www.rzgow.pl

-    Osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie

Dokumenty należy składać osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Rekrutacja do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów.

Dokumenty, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, tj. przed godz. 7.00 w dniu 23 maja 2024 r. oraz po wyznaczonym terminie, tj. po godz. 15.00 w dniu 31 maja 2024 r., nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczały do żłobka od września 2024 r.

Monika Walaszczyk
Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów
Fot. przykładowe fb ZŻSGRz
16 maja 2024 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=