Od 1 stycznia rosną opłaty za śmieci

Podczas środowej XLII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, burmistrz Mateusz Kamiński przedłożył projekt, a radni przyjęli uchwałę o nowej stawce za odbiór śmieci komunalnych.  Od 1 stycznia 2022 roku wyniesie ona  miesięcznie 36 zł od osoby. Aby zachęcić mieszkańców do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, wprowadzono obniżkę opłaty w wysokości 9 złotych za osobę miesięcznie (do tej pory było to 1 złotych). Za niezastosowanie się do obowiązku selekcji odpadów, opłata wyniesie 144 zł od osoby miesięcznie.
Jak nam powiedział Mateusz Szczepaniak - inspektor ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Rzgowie, zawiadomienie o nowych opłatach dotrze do każdego mieszkańca listownie za potwierdzeniem odbioru. Skutki podwyżki odczujemy przed 10 lutym 2022 roku, a więc do kiedy trzeba będzie zapłacić za styczeń.

W całym kraju gwałtownie wzrosły ceny odbioru śmieci. Ponieważ umowa z naszym odbiorcą odpadów, czyli firmą Juko była podpisana na określona kwotę,   gmina Rzgów każdego miesiąca musiała przesuwać pieniądze, aby pokryć deficyt np. 225 tys. zł we wrześniu bieżącego roku, a już 332 tysiące w październiku b. r. Ponieważ rzeczywisty koszt odbioru śmieci wzrósł do 36 zł za osobę co miesiąc, więc zgodnie z zasadą samofinansowania gospodarki odpadami musiało nastąpić urealnienie opłat.

Jeżeli chodzi o wzrost kosztów odbioru śmieci, podobna sytuacja występuje w innych gminach porównywalnych ze Rzgowem. Już na poprzedzającym sesję - posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej w Rzgowie pod przewodnictwem Radosława Pełki - dyskutowano o sytuacji związanej z odbiorem odpadów komunalnych.  Średnio, stawki w Regionalnych Instalacjach Odpadów Komunalnych wzrosły o 80 procent w ciągu dwóch lat. Stawka za składowanie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) wzrosła ze 121 złotych w 2017 roku do 270 złotych w 2020 r. Jak informowała wówczas przedstawicielka firmy Juko - Bogumiła Szczukowska – w górę poszły wynagrodzenia pracowników oraz energii elektrycznej. Na rynku śmieciowym brakuje nabywców surowców wtórnych. Odbiorca odpadów ponosi więc  koszty magazynowania wyselekcjonowanych surowców.

Z drugiej strony wzrasta liczba mieszkańców gminy Rzgów – każdy statystyczny mieszkaniec wytwarza 456 kilogramów odpadów rocznie, a więc 38 kilo miesięcznie. Wzrosła więc masa odpadów w naszej gminie z 2 tysięcy 546 ton w 2018 roku do 4 tysięcy 74 ton w zeszłym roku, czyli o 60 procent. Jak zauważył burmistrz Mateusz Kamiński, taka sytuacja wynika stąd, że mieszkańcy wraz ze wzrostem zamożności kupują wszystkiego więcej i częściej decydują się na remonty domów i mieszkań.

Ilość bioodpadów rośnie dramatycznie z roku na rok. Z zainteresowaniem spotkał się więc pomysł zmniejszenia o 9 złotych stawki za odpady pod warunkiem zagospodarowania bioodpadów, głównie skoszonej trawy, liści  i gałęzi  w przydomowym kompostowniku, a trzeba pamiętać, ze rozdrobniona trawa jest naturalnym nawozem. Obecnie, ulga kompostowa wynosi 1 złoty i raczej nie zachęca do rezygnacji z wystawiania bioodpadów przed posesją.

Gdy policzono bioodpady w ciągu 5 miesięcy bieżącego roku to okazało się, że jest ich 608 ton na łączną ilość 1907 ton śmieci. Zdaniem burmistrza, tylko ograniczając zdecydowanie ilość oddawanych bioodpadów, można zaoszczędzić na kosztach zagospodarowania odpadów komunalnych. System odbioru bioodpadów jest szczelny,  bo wypełnione worki są ważone w śmieciarce z zaznaczeniem poszczególnych posesji.

Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=