Po gminnym etapie konkursu strażackiego

We wtorek, 10 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Ewa Pytka, sekretarz gminy oraz druh Dariusz Krzewiński, prezes ZOSP gminnego i powiatowego wręczyli nagrody, wyróżnienia i dyplomy po gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W uroczystości wzięli udział również Miron Ossowski, kierownik Referatu Rozwoju i Współpracy Społecznej w rzgowskim ratuszu oraz druh Jan Spałka, naczelnik OSP Prawda, który uczestniczył w pracach komisji konkursowej. Nagrody ufundowała gmina Rzgów.
Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:
Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!
Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego
Eliminacje gminne

Komisja w składzie:

1. Ewa Pytka - przewodnicząca komisji,
2. Joanna Papuga - Rakowska - członek komisji,
3. Ewa Majdzińska - członek komisji,
4. Dariusz Krzewiński - członek komisji,
5. Tadeusz Olban - członek komisji,
6. Jan Spałka - członek komisji,
7. Wojciech Gałkiewicz- członek komisji.

Komisja oceniła 71 prac, które wpłynęły na konkurs. Wybrała prace w dwóch grupach wiekowych. II grupa - szkoły podstawowe klasy I - IV
III grupa szkoły podstawowe klasy V - VIII
W innych grupach wiekowych prace nie wpłynęły.
W grupie II zostało wybranych 9 prac z czego 5 miejsc i 4 wyróżnienia:

Miejsce 1. Maja Kozakiewicz 9 lat, klasa III C, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Miejsce 2. Patryk Gąsiorek 9 lat, klasa III, SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie
Miejsce 3. Wiktoria Miękina 10 lat, klasa IV A, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Miejsce 4. Nadia Łęgocka 10 lat, klasa IV B, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Miejsce 5. Julia Kłys 10 lat, klasa IVB,SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,

Wyróżnienia:

Paulina Hans 10 lat, klasa IV, SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,
Karolina Gąsiorek 7 lat, klasa I, SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,
Aleksandra Firek 10 lat, klasa IV C, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Pola Bator - Krzywda  10 lat, klasa IV, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie

W grupie wiekowej III zostało wybranych 10 prac z czego 5 miejsc i 5 wyróżnień:
Miejsce 1. Lena Sztandor 12 lat, klasa VI B, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Miejsce 2. Jakub Szustowski 12 lat, klasa VI, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,
Miejsce 3. Aleksandra Dudkiewicz 12 lat, klasa VI,SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Miejsce 4. Adam Hibner 12 lat, klasa VI, SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,
Miejsce 5. Aleksandra Bagińska 12 lat, klasa VI D, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,

Wyróżnienia:

Anna Serafin 12 lat, klasa VI B, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Natalia Socha 12 lat, klasa VI,  SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,
Weronika Tararuj 12 lat, klasa VI D, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,
Maja Nowicka 12 lat, klasa VI, , SP. im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,
Natalia Sobczak 13 lat, klasa VII B, SP. im. Jana Długosza w Rzgowie,

Fot. Włodzimierz Kupisz
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=