Pół miliona na ul. Słoneczną od rządu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wsparł gminę Rzgów 50-procentowym dofinansowaniem przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie. Wartość projektu – 981 tysięcy 236 złotych, a dofinansowanie – 490 tysięcy 618 zł. – Dostaliśmy tyle pieniędzy, o ile wystąpiliśmy - mówi Marek Derski ze rzgowskiego ratusza, specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
W Urzędzie Gminy w Andrespolu odbyło się spotkanie Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego z samorządowcami, na którym odgłoszono informację o podziale pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W spotkaniu wziął udział burmistrz Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa który otrzymał 490-tysięczne dofinansowanie na remont ul. Słonecznej.

Dwukierunkowa ul. Słoneczna położona jest w terenie o zwartej zabudowie. Znajduje się pół kilometra od centrum Rzgowa. Sklasyfikowana jest jako droga gminna nr 106463E o długości 530 metrów i tu zostaną wykonane prace remontowe. Posiada charakter publiczny. Charakteryzuje ją wyjątkowo zróżnicowany rodzaj nawierzchni od gruntowej, tłuczniowej do bitumicznej o zmiennych szerokościach. Wjazdy do posesji są utwardzone różnymi materiałami. Istniejące kolizje to linia energetyczna, wpust uliczny, ogrodzenia do przestawienia, kabel telekomunikacyjny, kanalizacja sanitarna, wodociąg i gazociąg.

Inwestycja obejmie całkowita przebudowę jezdni, a także przebudowę wjazdów. Realizacja inwestycji podniesie bezpieczeństwo poruszania się wzdłuż drogi dzięki powstaniu ciągu pieszo-jezdnego.

Przebudowa ul. Słonecznej, dziś o szerokości zmiennej - będzie miała jezdnię szerokości 5 metrów. Remont ul. Słonecznej poprawi skomunikowanie między drogą powiatową 2942E oraz drogą wojewódzką 714, które dziś przecinają się w centrum miasteczka.

Przebudowa może wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie firm leżących w strefie oddziaływania wyremontowanej ul. Słonecznej.  Inwestor otrzymał kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwolenie na budowę/zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu ze strony starosty powiatu łódzkiego wschodniego.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Urząd Gminy w Andrespolu
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=