Prof. Salska wspomina Powstańca 1863 r. ze Rzgowa

20 stycznia 2023 r. w piątek o godz. 9 na cmentarzu parafialnym w Rzgowie przy mogile Wojciecha Salskiego zostanie uczczona 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku.
Jak dowiadujemy się od prof. Agnieszki Salskiej ze Rzgowa, jest ona prawnuczką powstańca styczniowego Wojciecha Salskiego. Wojciech urodził się 5 sierpnia 1846 r. w Rzgowie. Partie powstańcze z okresu 1863 - 1865 rekrutowały się najczęściej z żołnierzy pochodzenia szlacheckiego, spośród nauczycieli, uczniów i studentów. Wojciech najprawdopodobniej pochodził ze rzgowskiej rodziny rzemieślniczej, bo najbliższe dwory ziemiańskie znajdowały się dopiero w Giemzowie i Kruszowie. Młodzieniec uzyskał stopień szeregowca. Gdy wziął broń do ręki, miał dopiero 17 lat.

Z przekazów rodziny Salskich wynika, że najprawdopodobniej wziął udział  bitwie pod Sędziejowicami 26 sierpnia 1863 roku. Służył pod komendą generała Taczanowskiego, dowódcy powstańców w województwie kaliskim. Starcie zostało zainicjowane przez Rosjan, którzy uzyskawszy od zwiadu informację o koncentracji polskiej jazdy w okolicy Sędziejowic, wysłali w tamtym kierunku szwadron grodzieńskich huzarów rotmistrza von Grabbego, wspomagany przez kozaków z 44 dońskiego pułku.

Siły polskie liczyły w tym czasie ok. 1500 żołnierzy. W wyniku przewagi liczebnej powstańców, w starciu zginęli prawie wszyscy Rosjanie, jedynie kilku dostało się do niewoli, w tym rosyjski dowódca. Bitwa w Sędziejowicach przyczyniła się do koncentracji wojska carskiego, co w rezultacie doprowadziło do klęski oddziałów gen. Taczanowskiego na polach wsi Kruszyna – Nieznanice koło Częstochowy w dniu 29 sierpnia.

Jak ustaliła prof. Agnieszka Salska, Wojciech nie był represjonowany za udział w powstaniu, bo nikt go nie wydał. Po wygaśnięciu ostatnich walk, młodzieniec utrzymywał się ze stolarki i ciesielki. Ten fach przejęli po nim synowie. 5 lutego 1924 roku – już w Polsce Niepodległej – otrzymał status weterana potwierdzony legitymacją o numerze 19304 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wojskowych oraz awans do stopnia podporucznika.  Jak wynika z zachowanego aktu zgonu, zmarł 5 sierpnia 1930 r. w Bronisinie Dworskim.

Potwierdzone szczegóły z biografii rzgowskiego powstańca zawdzięczamy Hannie Kosińskiej, nauczycielce historii  nauczającej w łódzkich liceach. To wnuczka Wojciecha, pochowana w mogile z dziadkiem w Rzgowie. Pozostały po niej notatki na akcie zgonu Wojciecha.   

Uczczenie pamięci rzgowskiego Bohatera powstania wpisuje się w akcję „Znicz dla Powstańca”, zainaugurowaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Wojewoda łódzki w piśmie do burmistrza Rzgowa pisze m. in. „W ramach tej inicjatywy chcielibyśmy objąć szczególną pamięcią groby wszystkich ofiar walk powstańczych na terenie naszego województwa i zapalić znicze w miejscach Ich wiecznego spoczynku w dniu rocznicy wybuchu powstania – 22 stycznia 2023 r.”

Ze względu na to, że rocznica wypada w tym roku w niedzielę, uroczyste zapalenie zniczy i złożenie kwiatów zostało przesunięte na piątek. Burmistrz Mateusz Kamiński zaprasza do wspólnego i godnego uczczenia pamięci Powstańca 1863 roku - Wojciecha Salskiego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=