Strażnica OSP przed terminem

Sześć tygodni przed terminem zakończyła się główna część  remontu strażnicy OSP Bronisin Dworski. Jak poinformowała Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu Inwestycji w rzgowskim ratuszu, odbiór techniczny 20 lutego 2023 roku odbył się bez uwag, w obecności wykonawcy Dariusza Stryjewskiego z Grodziska.  Nadzór inwestorski od początku modernizacji, w imieniu gminy sprawował Bogdan Błaziński.
Efektem pierwszego etapu remontu jest ocieplenie i nowa elewacja trzech ścian strażnicy od strony dziedzińca na powierzchni aż 539 metrów kwadratowych, zamontowanie 36 metrów bieżących rur spustowych na wody opadowe oraz obróbki blacharskie i nowe parapety. Wykonawca zamontował 6 okien oraz jednoskrzydłowe drzwi aluminiowe. Stare oświetlenie zastąpiono 5 oprawami ledowymi, gwarantującymi niższe rachunki za prąd.

Pierwszy etap budowy upłynął pod znakiem niespodzianek. Któregoś dnia deszczówka dostała się do środka, woda dosłownie płynęła po ścianie, ale na szczęście nie było jeszcze nowej elewacji. W rezultacie miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się do gminy o dodatkowe pieniądze na interwencyjny remont połaci dachu na powierzchni 53 metrów kwadratowych. Rada Miejska zgodziła się na sfinansowanie tego dodatkowego remontu za prawie 28,8 tysiąca złotych.

Jak poinformowała szefowa inwestycji gminnych Iwona Kowalczyk, w trakcie remontu okazało się, że trzeba dodatkowe pieniądze przeznaczyć na skucie starych i wykonanie nowych tynków w obszerniejszym zakresie, który nie był przewidziany w pierwotnej umowie podpisanej z wykonawcą.  

- Z funduszu sołeckiego dołożyliśmy do ledowego neonu z nazwą jednostki na froncie budynku oraz do remontu schodów – dodaje Adam Bednarczyk, prezes OSP Bronisin Dworski. 

Drugi etap remontu planowany w tym roku obejmuje front parterowego budynku wybudowanego w 1930 roku od ul Strażackiej - w zakresie docieplenia i wykonania nowej elewacji. Całość inwestycji w strażnicy została obliczona na 378 tysięcy złotych z uwzględnieniem powiększenia kwoty na remont.

Włodzimierz Kupisz
Fot. autor i Adam Bednarczyk
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=