W GOSTiR trwa zbiórka złota i fantów dla WOŚP

Choć do 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka w dniu 29 stycznia pozostało jeszcze sporo czasu to już trwają przygotowania imprez, akcji oraz planowanie. Tradycyjnie, jednym z organizatorów rzgowskiej zbiórki jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji.
GOSTiR w Rzgowie rozpoczyna zbieranie przedmiotów do loterii fantowej. Można już deklarować lub ofiarowywać wouchery, drobiazgi, książki, kalendarze, długopisy, kubki, zabawki, słodycze itp. Fanty na loterie są zbierane w dni powszednie w godz. 7.30-22, a informacji w tej sprawie udzielają Paulina lub Izabella pod nr tel. (42) 213 30 08. GOSTiR zachęca równiez do zbierania bilonu w ramach akcji "Dołóż swoje 5 groszy". Monety 1-, 2- i 5-groszowe posłużą do usypania góry złota w kształcie serca WOŚP w dniu 29 stycznia. Bilon, ostatecznie trafi do skarbonek wolontariuszy.

W ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zgromadziła łącznie 224,4 miliona złotych.

Tekst i fot. z 30. finału Orkiestry WOŚP w Rzgowie /Włodzimierz Kupisz


Dlaczego tegorocznym motywem przewodnim zbiórki WOŚP jest walka z sepsą?


Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje się kupić:

-   urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
-   analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
-   analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
 -   zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
 -   systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
-   komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

 

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=