Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednio kwoty:
• w gospodarstwie jednoosobowym - 2100 zł.
•  w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
• 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
• 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400 lub 500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 lub 750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 lub 1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe –1 150 lub 1 437,50 zł*

*Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:
• na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
• w przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:
• osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie w Dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej);
• elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
http://epuap.gov.pl
• listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów;
• poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8.
Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać ze strony: https://mopsrzgow.bip.wikom.pl/strona/ogloszenia  lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie.

Numer infolinii o dodatku osłonowym:( 22) 369 1444

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=