Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie „REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – JAK POZYSKAĆ ŚRODKI I NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDEM?"

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie
„REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – JAK POZYSKAĆ ŚRODKI I NAWIĄZAĆ
WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDEM?"


Gdzie? Miejski Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20a, Tuszyn
Kiedy? 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (piątek)
Czas trwania: 9.00 - 17.00
Termin przyjmowania zgłoszeń: 19 października 2017 r.


CEL SZKOLENIA

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie przygotowywania ofert w zakresie realizacji zadań publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w ramach pożytku publicznego.

KTO SIĘ MOŻE ZGŁOSIĆ?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z powiatu zduńskowolskiego.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:

1/ w jaki sposób możesz współpracować z Twoim samorządem i jak zacząć

2/ zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na realizację zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej

3/ dzięki temu Twoja organizacja poszerzy możliwości pozyskiwania środków na realizację działań, lepiej zakorzeni się w społeczności lokalnej oraz nawiąże efektywną współpracę z samorządem.

CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ - MASZ AŻ 4 MOŻLIWOŚCI :)

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/sfotografowany) prześlij na adres e-mail:
justyna.matusiak@inspro.org.pl lub aleksandra.podkonska@inspro.org.pl
najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia.

2. Formularz zgłoszeniowy wyślij pocztą (liczy się data wpływu) na adres:
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul.Pomorska 40, 91-408 Łódź

3. Prześlij formularz faxem na numer: 42 630 17 49

4. Przynieś formularz do biura INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W załączniku znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program szkolenia.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, a w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl, tel. 519 300 647 |42 630 17 49

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@inspro.org.pl, tel. 512 034 254  |42 630 17 49

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=