Bezpłante warsztaty dla społeczników w ramach Programu "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Spotkanie odbędzie się w Łodzi w dniach 3-4 czerwca br. w Muzeum Pałac Herbsta, przy ul. Przędzalnianej 72 (wejście róg Przędzalnianej/Tymienieckiego). By wziąć w nich udział wystarczy wypełnić zgłoszenie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Środki z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udostępnienie tego zaproszenia przedstawicielom tych instytucji, działających na terenie Państwa starostw, miast i gmin.
Program warsztatów obejmuje dwa dni. Pierwszy dzień zostanie przeznaczony na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenia wstępnych opisów własnych projektów przez uczestników szkolenia. Drugi dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.
Na warsztaty obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/ zaznaczając nazwę miejscowości – Łódź i wypełnić otwierający się formularz.
Szczegółowe informacje o warsztatach można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 182 26 05.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=