Informacja o mikrodziałaniach Gminy Rzgów


WYGRAJ DO 3000 ZŁ!
Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”

24 kwietnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców ” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Rzgów.

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!
JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Rzgów poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Dlatego realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną społeczność, budujące lokalną tożsamość, promujące gminną kulturę, twórców, dziedzictwo i historię, dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych lub edukacyjnych, zwiększających wiedzę o atrakcjach turystycznych gminy i regionu.
Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 24 kwietnia) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).
DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z Gminy Rzgów działające na rzecz Gminy Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:
20.05.2017 – 17.11.2017
JAK ZDOBYĆ GRANT?
Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen,
Wzór sprawozdania. 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
24.04.2017 do 8.05.2017


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=