Wybory uzupełniające do ŁWRDPP

Wybory uzupełniające do ŁWRDPP

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.
W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i  rozpowszechnienie informacji o ww. wyborach m.in. poprzez zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.

 Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie www.ngo.lodzkie.pl pod poniższym linkiem:

http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/863-wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-do-%C5%82%C3%B3dzkiej-wojew%C3%B3dzkiej-rady-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznego

Katarzyna Moroz-Gołacka
p.o. Kierownika
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
tel. 42 663 34 67
katarzyna.golacka@lodzkie.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=