Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu ratownictwa i ochrony...
czytaj więcej o Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 
czytaj więcej o OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 
czytaj więcej o OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej...
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=