Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów,...
czytaj więcej o Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

  
czytaj więcej o OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

  
czytaj więcej o OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - pomoc społeczna

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej...
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów,...
czytaj więcej o Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

czytaj więcej o OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=