Zamknij komunikaty

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej...
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=