Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie

Rzgów, dnia 06.06.2022 r.
OGŁOSZENIE
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) informujemy, że w dniu 3 czerwca 2022 r. do Burmistrza Rzgowa została złożona przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, pn. „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" w trybie art. 19a przywołanej na wstępie ustawy.

W terminie do 13 czerwca 2022 r. można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl bądź pisemnie Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

W załączeniu: oferta realizacji zadania publicznego.
 
Burmistrz Rzgowa
/-/ Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=