Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny w Rzgowie

Stosownie do art. 9 a ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina Rzgów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy specjalistów w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny powołany został 27 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Nr 64 /2011 Burmistrza Rzgowa. O d tamtego czasu skład osobowy Zespołu zmieniał się kilkukrotnie.

Aktualny skład zespołu określa Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia  18 stycznia 2021 r.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzgowie wchodzą przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
   
 • Komisariatu Policji w Rzgowie
   
 • Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
   
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   
 • Szkoły Podstawowej w Rzgowie
   
 • Szkoły Podstawowej w Kalinie
   
 • Szkoły Podstawowej w Guzewie
   
 • Przedszkola publicznego w Rzgowie
   
 • Organizacji pozarządowej
   
 • Sądu Rejonowego w Pabianicach.
   

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawska 8, 95- 030 Rzgów.
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzgowie jest pani Aneta Łopyta - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. Głównym zadaniem Zespołu jest
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemoca w rodzinie;

d) rozpowrzechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zachęcamy do kontaktu z instytucjami uprawnionymi do udzielenia niezbędnej informacji jak i pomocy, a także do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną - interdyscyplinarną pomoc.
Wszelkie sprawy oraz korespondencję do Zespołu Interdyscyplinarnego, należy kierować  na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, adres e-mail: sekretariat@mops.rzgow.pl lub telefonicznie: (42) 214 21 12, (42) 213-09-29.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=