Dzieje oświaty w Rzgowie

W dawnych wiekach synowie najbogatszych rodzin szlacheckich studiowali m.in. w Akademii Krakowskiej. Nazwiska rzgowian zachowały się w metrykach żaków krakowskiej Alma Mater. Kapituła Krakowska założyła w Rzgowie szkołę na poziomie podstawowym, prawdopodobnie od czasu powstania tutejszej parafii.
W Rzgowie pierwszy obiekt oświatowy na poziomie podstawowym pojawił się około 1815 r. przy ul. Rawskiej  8. Była to Państwowa Szkoła Elementarna, która funkcjonowała do lat 50. XIX stulecia. Wielkie zasługi w jej prowadzeniu mieli: burmistrz Karol Ekkolt i proboszcz ksiądz Walenty Tomaszewski. Placówka utrzymywana była ze składek mieszkańców. W 1852 r. budynek popadł w ruinę.
Przez 25 lat uczniowie spotykali się z nauczycielem w wynajętych domach i w takich warunkach zdobywali elementarną wiedzę. Wreszcie wybudowano szkołę publiczną koło kościoła na tzw. targowisku świńskim w miejscu obecnego komisariatu policji. Pod tym adresem istniała do wybuchu I wojny światowej. Wtedy wszyscy rzgowianie dobrowolnie opodatkowywali się zapewniając naukę 279 dzieciom w wieku 7-14 lat    
 Nowy budynek szkolny przy ul. Rawskiej 8 zostaje wzniesiony z 1913 r., gdzie dziś działa Gminny Ośrodek Kultury. Jednak w czasie wojny służy okresowo jako szpital. Pomimo działań wojennych, w 1915 r. w Rzgowie rozpoczyna działalność szkoła powszechna w nowej siedzibie.
W latach 20., już w niepodległej Polsce zostaje wprowadzony powszechny obowiązek szkolny, obejmujący m.in. dzieci chłopskie z okolic Rzgowa. Placówka nosi nazwę 7-klasowej Rozwojowej Szkoły Publicznej, którą kieruje Klemens Bilski.
W roku szkolnym 1935-1936 budynek okazuje się za ciasny i Rada Gminy wyraża zgodę na wzniesienie nowej, bardziej przestronnej siedziby przy ul. Ogrodowej 17, gdzie dziś działa przedszkole. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę.
Wzniesiony z inicjatywy mieszkańców, budynek rzgowskiej podstawówki przy ul. Szkolnej z końca lat 30. ubiegłego stulecia - w latach 70. staje się stanowczo za ciasny. Wiktor Szymczuk, dyr. SP w Rzgowie w latach 1969-1990 rozpoczął starania o nową siedzibę w 1976 r., ale wtedy od planu do realizacji mijały długie lata, bo na rynku brakowało materiałów budowlanych. Inwestycja  ruszyła dopiero w stanie wojennym, w 1982 r.
Nauka rozpoczęła się w 1985 r. , rok później ruszyła stołówka, a na końcu dwie sale gimnastyczne w 1987 r.
Dekada lat 90. była szczególna, gdyż państwo przekazywało szkolnictwo samorządowi, a temu brakowało pieniędzy. W 1998 r. udało się zdobyć dofinansowanie unijne  na pracownię komputerową. Od 1 września 1999 r. rozpoczęła się nauka w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka. W wyniku reformy oświatowej w Polsce, gimnazja wypuściły ostatnich absolwentów 2019 r.
W 1991 r. w kompleksie oświatowym przy ul. Szkolnej otwarto Przedszkole Publiczne na 175 miejsc. Punkt przedszkolny (ze żłobkiem) otwarto w Guzewie w lutym 2020 r.
Pod koniec roku szkolnego 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie liczyła 516 uczniów; Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Kalinie – 152 uczniów,  w tym 20 wychowanków zerówki Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie – 157 uczniów,  w tym 20 wychowanków zerówki Przedszkole Publiczne w Rzgowie – 237 dzieci Punkt Przedszkolny w Guzewie – 25 dzieci
 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=