Na ul. Kusocińskiego remont

Trwa II etap przebudowy ul. Kusocińskiego w Rzgowie, która jest zamknięta dla ruchu kołowego. To jedna z większych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Rzgów. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego na odcinku od ul. Pabianickiej (drogi wojewódzkiej) do ulicy Letniskowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oznakowania ruchu.
Remont prowadzi firma z gminy Andrespol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość projektowanego odcinka do remontu to 488,1 m. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy: I dotyczy odcinka od ulicy Reja do ulicy Letniskowej, gdzie odsłonięto podbudowę jezdni przez rozłożeniem asfaltu, gotowe są chodniki. Natomiast II etap obejmuje odcinek od ulicy Pabianickiej do ulicy Reja, na którym pracuje ciężki sprzęt budowlany. Zakres robót obejmuje budowę nowej konstrukcji drogi, wyrównanie istniejącej jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej i warstwy ścieralnej.

Inwestycja zakłada budowę  poboczy, chodników dla pieszych, zjazdów indywidualnych do posesji. Wykonawca wybuduje kanalizację deszczową, łączącą istniejący kanał deszczowy w ul. Kusocińskiego z odbiornikiem tj. istniejącym kanałem w ul Pabianickiej. Zlecenie obemuje również wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami, które włączono do projektowanych oraz istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kusocińskiego.

Do przebudowy zakwalifikowano istniejący odcinek kanalizacji  deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwidacji przeznaczono odcinek kanalizacji  od ul. Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej stronie ulicy.

Zadanie obejmuje odmłodzenie żywopłotów poprzez podcięcie gałęzi. Rów odpływowy na odcinku 172,7m będzie obudowany korytkami betonowymi prefabrykowanymi. Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 m kwadratowe.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=