Interpelacje i zapytania radnych

Kadencja 2018-2023

Interpelacje radnych rok 2022

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Kordian Skalski

Interpelacja w sprawie: osadniki WIOŚ

odpowiedź

Interpelacje radnych rok 2021

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Kordian Skalski

dot: stanu prawnego pól osadowych znajdujących się w rejonie Kalinka użytkowanych przez ZWiK w Łodzi

odpowiedź

Radosław Pełka

dot: parkowania dookoła centrum Rzgowa (Plac 500-lecia, ul. Grodziska i ul. Tuszyńska)

odpowiedź

Interpelacje radnych rok 2020

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Jarosław Świerczyński

ws. dotacji na zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia do budynku Domu Kultury w Rzgzowie

odp. na interpelację

Kordian Skalski

ws. planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

odp. na interpelację

Jarosław Świerczyński

ws. zajęć artystycznych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

odp. na interpelację

Kordian Skalski

ws. przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Rzgowie

odp. na interpelację

Wiesław Gąsiorek

ws. zainstalowania lamp ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych w sołectwie Guzew-Babichy

odp. na interpelację

Jarosław Świerczyński, Kordian Skalski, Przemysław Szczech, Radosław Pełka

ws. rozmieszczenia i funkcji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Rzgowie

odp. na interpelację

Kordian Skalski

ws. rozwiązań mających zminimalizować skutki pandemii COVID-19

odp. na interpelację

Jarosław Świerczyński

ws. sytuacji gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa

odp. na interpelację

Kordian Skalski

ws. rozwiązań mających zminimalizować skutki pandemii COVID-19 (ponowna interpelacja)

odp. na interpelację

Kordian Skalski

ws. wpływów z podatku od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości

odpowiedź na interpelację

Interpelacje radnych rok 2019

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Kordian Skalski

ws. czystości powietrza w Gminie Rzgów

odp. na interpelację

Rafał Kluczyński

ws. możliwości wykonania instalacji kanalizacyjnej w ulicy Bema

odp. na interpelację

Jarosław Świerczyński

ws. funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

odp. na interpelację

Jarosław Świerczyński

ws. usytuowania zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji przyległym do ul. Rudzkiej i ul. Zachodniej w Rzgowie

odp. na interpelację

Wiesław Gąsiorek

ws. powiększenia boiska przy SP w Guzewie oraz budowie prakingu przy Przedszkolu i Żłobku

odp. na interpelację

Kadencja 2014-2018

Interpelacje radnych rok 2018

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Jan Michalak

dot kotłowni przy ul. Nasiennej w Rzgowie

odp na interpelacje

Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński, Marek Marchewczyński

ws. zagrożeń związanych z budową w Rzgowie gazowej obwodnicy Łodzi

odp. na interpelację

Radosław Pełka

dot. możliwości zwolnienia z podatku od powierzchni nieruchomości, która zostanie przekazana na cel publiczny (pod chodniki i ciągi pieszo-jezdne w gminie) mieszkańców, którzy nieodpłatnie przekażą na ten cel działki

odp. na interpelację

Grażyna Gałkiewicz

ws. rozszerzenia programu opieki stomatologicznej na dzieci z klas IV-VIII

odp. na interpelację

Grażyna Gałkiewicz

ws. budowy odwodnienia i chodnika na ul. Glinianej

odp. na interpelację

Interpelacje radnych rok 2017

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Rafał Kluczyński

funkcjonowanie miesięcznika "Rzgów-Nasza Gmina"

odpowiedź na interpelację

Grażyna Gałkiewicz

ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusów z Łodzią

odpowiedź na interpelację

Grażyna Gałkiewicz ws. fatalnego stanu ul. Tuszyńskiej
Jan Michalak

program dla przedsiębiorców

odpowiedź

Jarosław Swierczyński

dot zwiększenia dochodów gminy i pozyskania nowych inwestorów

odpowiedź

Radosław Pełka

dot blokowania ul. Szkolnej w Rzgowie

Marek Marchewczyński

ws. niepotrzebnego wydatkowania pieniędzy gminnych na ogłoszenia w komercyjnych gazetach

odpowiedź na interpelację

Interpelacje radnych rok 2016

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Marek Bartoszewski uregulowanie stanu prawnego działek przy ul. Glinianej
Ewa Fryczka harmonogram opracowania zmiany Studium Gminy
Grażyna Gałkiewicz organizacja spotkań z przedsiębiorami działającymi w gminie
Grażyna Gałkiewicz organizacja spotkań ws. promocji gminy

Interpelacje radnych rok 2015

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Jan Michalak wykup działki - Kalino
Zbigniew Cisowski wybudowanie pasa skrętu - ul. Szeroka a Zagłoby
Grupa radnych wybudowanie przystanku - Łódź ul. Broniewskiego
Grupa radnych zmiana trasy linii autobusowej nr 70
Grupa radnych dzierżawa działek
Grupa radnych ulica Buczka
Anna Tumińska-Kubasa własność prawna ul. Nowej w Gospodarzu
Grupa radnych dzierżawa lokalu przez aptekę CEFARM
Radosław Pełka zebepieczenie Rzgowa w wodę z Łodzi
Grażyna Gałkiewicz ceny za wodę i ścieki w 2015
Rafał Kluczyński zatrudnienie nowego pracowanika w GPZ
Grupa radnych zatrudnienie w GPZ
Ewa Fryczka zakres działań doradcy burmistrza
Grażyna Gałkiewicz nadwyzka z tytulu wplat za wywoz smnieci od mieszkancow

Interpelacje radnych rok 2014

Składający interpelację Treść interpelacji i odpowiedź
Grażyna Gałkiewicz plan pracy KR
Grażyna Gałkiewicz specyfikacja kredytów
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=