Jagódki w Tadzinie od 1 września

W środę, 1 lutego 2023 roku  na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił projekt, a radni przyjęli uchwałę o utworzeniu 1 września bieżącego roku punktu przedszkolnego Jagódki w nowym budynku żłobka przy Szkole Podstawowej w Kalinie.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu podjętej uchwały, na dyrektora punktu przedszkolnego proponuje się dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie, co pozwoli uniknąć długotrwałej procedury konkursowej na stanowisko dyrektora i skorzystać z bogatego doświadczenia Przedszkola Publicznego w Rzgowie oraz istniejących już punktów przedszkolnych w Guzewie w zakresie opieki i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzięki otwarciu punktu przedszkolnego w Tadzinie dzieci zamieszkałe w szczególności w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej w Kalinie zyskają dostęp do wychowania przedszkolnego blisko swojego miejsca zamieszkania. Pozwoli to również zamknąć w sposób naturalny pewien cykl edukacyjny w Tadzinie, gdzie rodzice zyskają możliwość płynnego "przechodzenia" ich dzieci ze zlokalizowanego w Tadzinie żłobka, do punktu przedszkolnego, a następnie do szkoły.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=