Nasi strażacy i sportowcy czekają na 1 proc. podatku

Jeśli chcesz pomóc naszym strażakom lub sportowcom - przekaż 1% podatku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku lub na rzecz GLKS Zawisza Rzgów.
To jest banalnie proste.
Aby przekazać 1% podatku dochodowego,  należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)".
Chcąc wspomóc strażaków w rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000139560, a w rubryce "Wnioskowana kwota" podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Chcąc natomiast wspomóc sportowców w rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000401965
- organizacją uprawnioną do otrzymania 1% podatku na rzecz OOP jest Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Łodzi - a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać: DLA GLKS ZAWISZA RZGÓW

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów
Wyobraź sobie jak łatwo możesz ich wspomóc - decyzja należy do Ciebie.

Obydwaj beneficjenci są w wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

Mariusz Rutecki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=