OSP podsumowane w Grodzisku

W sobotę, 4 marca 2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Grodzisko. Jednostkę tworzy 36 członków zwyczajnych, 2 honorowych, 1 wspierający. W szeregach znajduje się 6 druhen.  Tworzą one Kobiecą Drużynę Pożarniczą.
Członkowie wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: Kamil Ligienza, Klaudia Witczak, Wiktoria Lesiak i Dawid Mariasiewicz. Jednostka uczestniczyła w 28 akcjach ratowniczych, w tym 10 razy gasiła pożary. W obozie dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wzięło udział sześcioro uczestników.

OSP Grodzisko zorganizowała zbiórki szkoleniowe, również dla MDP. Odbyły się pogadanki  z zakresu prewencji pożarniczej, w tym dla dzieci młodzieży.  Wyposażenie jednostki wzbogaciło się o 10 hełmów, 1 ubranie specjalne, 20 ubrań dla MDP, 6 butli kompozytowych do aparatów powietrznych. Wymieniono przewody hydrauliczne Lukas.

W ramach prac społecznych zadbano o zachowanie czystości w jednostce. W planach jest zorganizowanie festynu strażackiego dla dzieci i młodzieży oraz uroczystości z okazji 96-lecia utworzenia jednostki. 19 osób weźmie udział w szkoleniu strażaków ratowników, w szkoleniu za zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W zebraniu wzięli udział: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie (członek OSP), Dorota Szafrańska z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, brygadier Tomasz Zabrzewski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Koluszkach, Tadeusz Olban – prezes OSP Grodzisko, Stanisław Gajdzicki z Zarządu Gminnego OSP RP w Rzgowie.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. Dorota Szafrańska
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=