Promesy i PFU są – przetargi w tym kwartale

Jak poinformowano w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, jeszcze w tym kwartale zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg na dwie wielkie inwestycje, które zostaną dofinansowane w bardzo dużym zakresie z programu rządowego Polski Ład. To przebudowa ulic Usługowa/Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze oraz budowa zaplecza socjalnego dla stadionu Zawiszy. Mamy już promesy na ich dofinansowanie. W ubiegłym roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj’’. Program będzie dla zwycięzcy przetargu zakresem wytycznych do sporządzenia projektów (budowlanego, wykonawczego), uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przetargowej przez inwestora.

Przebudowa ulic Usługowej/ Śniadeckiego

Z pieniędzy z Polskiego Ładu przewidziana jest przebudowa ul. Usługowej i połączonej z nią ul. Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze na odcinku od ul. Usługowej do ul. Zakładowej - mówi Marek Derski ze rzgowskiego ratusza, specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji zewnętrznych. - W wyniku inwestycji obie ulice uzyskają nawierzchnię asfaltową na długości około 1,1 km, jak również odwodnienie. Zadanie obejmie remonty cząstkowe skrzyżowań (ul. Zakładowa, ul. Zdrojowa ul. Śniadeckiego (106501E)), regulację infrastruktury podziemnej, przebudowę istniejących kolizji, jak również przebudowę zjazdów indywidualnych. Inwestycja ma bardzo istotne znaczenie do rozwoju obszaru położonego w pobliżu kompleksu leśnego Rudzka Góra/Popioły oraz pomiędzy drogą powiatową umożliwiającą dojazd od południa do Łodzi a drogą krajowa DK 91.

Na obszarze tym koncentruje się aktualnie intensywne osadnictwo. Przebudowa wskazanych dróg, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny - pozwoli na wygodne przemieszczanie się obecnych i przyszłych mieszkańców, niemających poza własnym środkiem transportu - innych możliwości wygodnego wyjazdu z domu. Planowana inwestycja poprawi poprzez to spójność komunikacyjną obszaru objętego projektem, oddziałując na cały teren gminy. Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy, a przewidywany termin zakończenia to koniec 2024 roku. Planowany koszt: 4 miliony 600 tysięcy złotych przy planowanym udziale własnym gminy Rzgów w wysokości 230 tysięcy złotych (5 procent).

Zaplecze socjalne stadionu przy ul. Tuszyńskiej

Kolejną inwestycją za pieniądze z Polskiego Ładu będzie budowa nowoczesnego obiektu zaplecza socjalnego na terenie stadionu przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie. Parametry techniczne nowego obiektu: powierzchnia ok 650 m kwadratowych, budynek dwukondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i parkingiem. Inwestycja znacząco polepszy i poszerzy możliwości wykorzystania zaplecza sportowego, przede wszystkim uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwi prowadzenie odnowy biologicznej po zawodach, kąpieli dla uczestników, masaży, odpraw technicznych przed i między zawodami. Poprawi się dzięki temu jakość i poziom sportowy uczestników zawodów sportowych, zmniejszy się ryzyko kontuzji i urazów, poprawi się poziom zdrowia uprawiających różne dyscypliny sportowe uczestników. Przewidywana wartość inwestycji: 5 milionów 800 tysięcy złotych, planowany udział własny gminy Rzgów to 580 tysięcy złotych, czyli 10 procent całości.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe Włodzimierz Kupisz/archiwum
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=