Zamknij komunikaty

Przyjęto ostatnie wnioski azbestowe

Referat Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Rzgowie zakończył przyjmowanie wniosków od mieszkańców na realizację zadania  pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów  zawierających azbest z terenu gminy Rzgów w 2023 roku.
W tym roku wpłynęło 28 wniosków od mieszkańców gminy Rzgów, z czego 8 wniosków dotyczy samego odbioru wyrobów zawierających azbest, a 20 - demontażu i odbioru.

W kwietniu gmina Rzgów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania do w.w. zadania. Kwota dotacji, o jaką samorząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 38 tysięcy 684 złote zł. W maju  gmina podpisała umowę z  wybraną firmą, którą jest Revol Sp. z o.o. Rozpoczęto już pierwsze demontaże i  odbiory u mieszkańców.

Prace zakończą się w listopadzie 2023 roku.

Agata Kijewska
Fot. przykładowe/archiwum
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=