Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=