Gmina Rzgów realizuje projekt pt: "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców"


Gmina Rzgów realizuje projekt pt.:

„Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.


Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia 19 osób z terenu Gminy Rzgów, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez utworzenie 19 miejsc opieki w formie instytucjonalnej (żłobek) od 01.07.2019 roku do 31.01.2020 roku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2022 roku. Lokalizacja projektu: miejscowość Guzew.
 
Wartość projektu: 821 873,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 672 763,76 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=