Gmina Rzgów realizuje projekt pt: „Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.1: „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”


Gmina Rzgów realizuje projekt pt: „Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.1: „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” kwota wsparcia 98 619,60 zł. Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=