Gmina Rzgów realizuje projekt pt: Lepsze szkoły, większe możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”


Gmina Rzgów realizuje projekt pt: Lepsze szkoły, większe możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, kwota wsparcie a 135,7 tys. zł. Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=