Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanieGmina Rzgów podpisała w dniu 25 października 2017r umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizacje projektu pt:
„Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”,
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt polega na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przeróbki osadów pościekowych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie.
całkowita wartość projektu 16 280 833,89zł.
wartość kosztów kwalifikowanych 9 927 337,75 zł.
wartość przyznanego dofinansowania 8 438 237,08 zł. 
wartość wydatków niekwalifikowanych 6 353 496,14 zł
wartość wkładu własnego Gminy Rzgów 7 842 596,81zł.
Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji (odbiór dokumentacji projektowej):
18 września 2019
zakończenie i rozliczenie całości planowanego projektu:
31 grudnia 2019r

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=