Wybór wykonawców inwestycjiWybór wykonawców inwestycji
Gmina Rzgów podpisała umowę z wyłonionym wykonawcą inwestycji. W wyniku postępowania przetargowego została nim Firma: "FAMBUD- Jerzy Pietrzak” z siedzibą 96-100 Skierniewice ul. Rataja 16
Wyłoniono także w procedurze konkurencyjnej podmiot który będzie prowadził nadzór inwestorski na budowie. Został wybrany Tomasz Zaniewicz 93-478 Łódź ul. Czahary 67
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=