Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

W dniu 30 września 2019r zgodnie z założonym harmonogramem i podpisaną z wykonawcą umową zakończyła się rzeczowa realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji na terenie Gminy Rzgów. Ostateczne odbiory inwestycji, decyzje i pozwolenia administracyjne oraz ostateczne finansowe zakończenie inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku. Na zakończonych i oddanych do użytku ulicach mieszkańcy mogą już podłączać się do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=