Złożenie dokumentacji aplikacyjnejW dniu 29 czerwca Gmina Rzgów złożyła do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny kompletną dokumentacje aplikacyjną do projektu pt: „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” dotyczącą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzgowie, kwota wnioskowanego dofinansowania 8 438 237,08 zł.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=