Złożenie i zaakceptowanie pierwszego wniosku o płatność


W dniu 22 listopada 2017r Gmina Rzgów złożyła pierwszy wniosek o płatność dotyczący refundacji poniesionych kosztów na przygotowanie dokumentacji projektowej, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 89.887,50 PLN (w tym dofinansowanie 76.404,37 PLN).Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 25 stycznia 2018r
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=